Logo Služby Novinky Akce Kontakt Odkazy

Vítám Vás na svých internetových stránkách.

Co zde najdete? Kromě služeb, které Vám, jako svým zákaznicím, mohu nabídnout ve svém kosmetickém minisalónu jako běžnou péči, se můžete seznámit s novinkami v kosmetických přípravcích i v kosmetickém ošetření, které jsem pro Vás připravila. Najdete zde i to, co se teprve chystá.

Stálé zákaznice již vědí, že ke spokojenosti nestačí jenom kvalitní ošetření kvalitními přípravky. Proto již od začátku své činnosti pro Vás pořádám setkání s profesionály a specialisty z oborů, které se vztahují k příjemnému vzhledu, zdraví a celkové spokojenosti. Tyto již tradiční akce se snažím pořádat alespoň jednou ročně a věřím, že jak odborné přednášky, tak i doprovodné pořady o historii nebo o cestování jsou velmi oblíbené.

Chybí už jen kontakt na mě a internetové odkazy na firmy, se kterými spolupracuji.

Vaše Renata Brožová

Aktualizace 10/2016